Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Prázdniny s Adamem Michnou z Otradovic

10. - 23. 7. 2000

7. ročníku pracovního setkání duchem mladých hudebníků a zpěváků - příznivců raně barokní hudby - se v tomto roce zúčastnilo celkem 30 muzikantů. Cílem setkání bylo společné studium dobových hudebních materiálů a příprava hudebního programu na Slavnosti Adama Michny z Otradovic, které tento pracovní pobyt uzavřely.

Společnou práci bylo možno vhodně doplnit poslechem přivezených nahrávek, individuálními konzultacemi interpretačních problémů s jednotlivými lektory a dalšími obvyklými prázdninovými příjemnostmi. To vše rámováno nadobyčej přívětivou atmosférou starobylého Jindřichova Hradce.
Creative Commons License