Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Poděkování

Hlavní hybatelé Slavností

Zvláštní poděkování zaslouží především paní Jarmila Kulhavá s celou rodinou, kteřá byla nejen vynikající hostitelkou v roli ředitelky Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, ale po dlouhá léta nezapomenutelným způsobem podporovala vznik a růst uměleckého snažení členů našeho sdružení i založení tradice festivalů v Hradci. Její talent v podpoře všeho pozitivního a mířícího do budoucnosti i otevřenost v postojích i jednání byla mnohým vzorem pro utváření jejich vlastní životních cest.

Jako poděkování budiž zde alespoň zmíněna jména lidí, bez kterých by Slavnosti nemohly vzniknout a kteří ve svém volném čase nejen zaujatě studovali programy na jednotlivá vystoupení, ale zároveň převzali část organizačních úkolů:
Boženka a Pavel Svirákovi, Zuzka a Radim Pláčkovi, Kačka Stávková, Veronika Jíchová, Irena Cenková, Pavla a Karel Cenkovi, Radim Knopp, Michal Vojáček, Helena a Edgar Mojdlovi, Pavel Mahovský, Jana Grunová,




Creative Commons License