Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Václav Adam Michna z Otradovic

Stručná životopisná data a dílo

 • 1600 (?) narodil se zřejmě v Jindřichově Hradci, otec Michal Michna byl v roce 1584 - 1601 purkrabím na zámku, snad též varhaníkem a představeným městských trubačů, 2 sourozenci - Jan a Alžběta.
 • 1607 otec umírá
 • 1611 Adam zapsán mezi principisty jesuitského gymnasia
 • 1612 Adam opět zapsán mezi principisty jesuitského gymnasia
 • 1613 morová epidemie, školy zavřeny
 • 1615 Adam zapsán v classa gramaticae; tehdy vyhořela kolej
 • 1616 syntaxe
 • 1617 poetes
 • 1618 Adam Michna mušketýrem jindřichohradecké domobrany

 • 1630 snad již varhaníkem, možná první básně (či písně?) vydány tiskem (?)
 • 1633 jako "chudý varhaník" "bumbá" s jezuitskými kaplany
 • 1637 23. VIII. - představení, hudba k přenesení ostatku sv. Hippolyta do J. Hradce
 • 1638 15. VIII. - Brno - představení Veleslavnost Blahoslavené Panny Nanebevzetí
 • 1639 snad hudba k alegorickým scénám: sv. Hippolyt do kostela sv. Maří Magdalény
 • 1640 již byl ženat se Zuzanou Cimmermanovou, s ní vlastnil vinný šenk (do roku 1661)
 • 1641 Michna kolauduje Rosolovy varhany v Německém Brodě
 • 1642 OBSEQUIUM MARIANUM (tisk Rictij, Wien) věnované Slavatovi
 • 1643 7. I. provedení Duše v Očistcovém Ohni ve hřbitovní kapli v Jindřichově Hradci
 • 1645 platí 400 zlatých válečné kontribuce švédské okupační armádě
 • 1647 ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA (tisk Praha - Klementinum) věnovaná arcibiskupu Harrachovi (býv. staršímu spolužáku)
 • 1648 OFFICIUM VESPERTINUM (tis Praha - Klementinum) věnováno rychtáři a radním Č. Budějovic
 • 1649 kupuje za 366 kop míšeňských nový dům
 • 1650 18. VIII. - hudba k procesí a slavnostem převážení tzv. Palladia země české
 • 1653 LOUTNA ČESKÁ (tisk Praha - Klementinum) věnována rychtáři a radním Starého Města Pražského
 • 1654 SACRA ET LITANIE (tisk Praha - Klementinum) věnovány Mikuláši Reiterovi varhanář Adam Tille staví varhany v Klementinu (dnes u sv. Ignáce v Klatovech) a positiv v kostele sv. Máří Magdaleny v J. Hradci, též varhany v jiném jesuitském kostele
 • 1654 Michna vlastní 2 či 3 domy
 • 1659 návštěva arcibiskupa Harracha v J. Hradci, hra o sv. Prokopu
 • 1661 SVATOROČNÍ MUZIKA (tisk Praha - Klementinum) věnovaná rychtáři a radním Starého Města Pražského
 • 1667 Michnovi vyhořel jeden dům
 • 1671 Michnovi zemřela manželka Zuzana, 22. X. se žení s Kateřinou Eppenauerovou
 • 1673 s manželkou zakládá nadaci 1 000 zlatých kapitálu na výživu a ošacení (v barvách michnovského erbu: černo-zlaté) 3 stipendistů - diskantistů, altistů a tenoristů či houslistů, kteří budou pomáhat zpěvem a hudbou v kostele při procesích městským trubačům a choralistům
 • 1676 mezi 20. VI. a 22. IX. či 1. IX. (?) umírá
Další dochované skladby:
 • MISSA SANCTI WENCESLAI - dnes uložena v Kroměříži
 • MISSA MICHNIANA (???) Františkáni Dačice - jednohlas + Basso continuo
 • MAGNIFICAT - dříve v Breslau, dnes v Berlíně - dobové přepracování
 • dále zřejmě řada písní v různých kancionálech, bez autorství
Nedochované skladby:
 • Český Krumlov - inventář asi 1700 - CONFITEBOR A 13, IN CONVERTENDO A 13, IN EXITU A 13, MEMENTO DOMINE A 13, MAGNIFICAT A 6
 • Podolínec (Slovensko) asi 1691 - 1702 v inventáři Piaristů LAETATUS SUM A 8
 • CANTIONES SACRAE (podle Dlabače a inventáře z Litomyšle (1677) - tisk
Zpracoval: Michael PospíšilCreative Commons License