Letní aktivity Collegia 2014

V. hudební léto s Collegiem

26. července - 3. srpna 2014

Biologicko - dynamický statek Fořt v Podkrkonoší

Pro léto 2014 je přichystán v pořadí již pátý ročník prázdninového hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Místem pobytu je po dobrých zkušenostech opět biologicko - dynamický statek Fořt pod Černou Horou v Krkonoších.
Kdo náhodou chyběl, může si nastudovat stručný popis místa.
V letošním roce se pokusíme využít souběžného termínu Porcinkulí v Hostinném a zazpívat si při nedělní bohoslutžbě na této původně poutní, dnes spíše pohříchu pouťově - komerční aktivitě. Odjezd je tedy situován až na neděli odpoledne.

Na svém místě místě zůstává dosud osvědčená programová skladba a hlídání dětí mladších 7 let slečnami krotitelkami.
Osvědčená dvojice Berenika a Tereza se úspěšně zamilovaly a zmizely tím pádem do světa. Proto aktuálně hledáme nové tváře pečovatelek pro Vaše děti.
Paní Piňosová se opě zhostí svojí klubové role a bude každé dopoledne připravovat program pro děti od 7 do 11 let.

Zásluhou prodloužené doby pobytu opět plánujeme učinit středu volným dnem pro celodenní výpravu rodin do hor - pokud se na začátku pobytu nedohodneme jinak.

Podvečerní hudební nebo jiný tvořivý program pro děti v režii i obsazení rodičů zařadíme v případě Vašeho zájmu a společné domluvy.Příjezd
sobota 26. července 2014 odpoledne nebo navečer (večeře již společná)


Odjezd
neděle 3. srpna 2014 odpoledne po obědě a úklidu
Tento rozvrh pobytu je - stejně jako vloni - možný jen díky závazku, že vyklidíme ráno pokoje a pomůžeme Agnes uklidit a připravit všechny prostory tak, aby odpoledne mohli přijet další hosté a domácí zvládli celkové zkulturnění obytných prostor.


Co můžete očekávat aneb program

  7,30 - 8,30 Snídaně v v jídelně Hostinského domu
  8,50 Předávání dětí ku hlídání nebo k dopolednímu programu
  9,00 - 10,30 Hudební zkouška I (sbor) v zámku
  11,00 - 12,30 Hudební zkouška II (orchestr nebo sbor + orchestr) v zámku/jídelně
  12,30 Oběd v Hostinském domě
  odpoledne individuální program rodin
  18,30 večeře v Hostinském domě
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle možností, sil a potřeby


Předpokládáme možnost zkoušky v kostele v Hostinném se zpěvem a muzicírováním - dle domluvy na místě

V sobotu 2. 8. v 17 hodin možnost veřejného vystoupení v sálu zámku nebo jídelně (dle společné porady)

Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné jednomyslné domluvě.


Hudební náplň
V pěvecké části budeme méně těkat. Pro porcinkule dotáhneme vloni zaapočaté studium díla Missa Brevis Hans Leo Hasslera. Připraveny jsou také další nové a hudebně zajímavé kratší i delší opusy.

V instrumentální složce se letos rozdělíme již na tři skupiny:

 • Consortová hudba 16. a 17. století (vede Zuzka Poláčková)
 • Taneční a intrádová hudba 16. a 17. století, hudba 20. století pro malé ansámbly (vede Mojmír Poláček)
 • Barokní sonáty 17. a 18. století (vede Kačka Stávková)
Můžete-li, ozřejměte v přihlášce oblast svého zájmu, aby jednotliví vedoucí skupin mohli připravit vhodné materiály. Přestupy jsou samozřejmě možné a vítané dle každodenní večerní dohody.


Ubytování

 • Kategorie Hostinský dům (čtyř - mnohalůžkové pokoje, na postelích s lůžkovinami (povlečení nebo spacáky s sebou), sociální zařízení společné v patře
  Ceny za noc: 130,- dospělí, 100,- školní děti, 70,- předškolní děti, děti do dvou let zdarma
  rozvrstvení pokojů a informace o místě naleznete na samostatném místě
 • Kategorie stan - (v parku v areálu statku, sociální zázemí společné v Hostinském domě)
  Ceny za noc: 50,- dospělí, 40,- školáci, 30,- předškoláci, děti do dvou let zdarma

Stravování
snídaně, oběd a večeře v jídelně Hostinského domu, využívají se sezonní produkty statku, strava je jednoduchá, leč převážně ve skutečné biokvalitě
Ceny celodenní penze: 170 dospělí, 140 školáci, 100 předškoláci, dítky do dvou let zdarma
Po jídle umýváme nádobí a ev. pomáháme s kampaňovitými pracemi (nejčastěji škrábání brambor)

Účastnický příspěvek
600 korun za umělecky angažovaného dospělého - slouží na úhradu režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, odměnu vedoucím skupin (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí s ohledem na počet hlídaných dětí 550 korun/1 dítě, 900 korun/2 děti, 1300 korun/3 děti a více za celý pobyt nebo ev. 100 korun na dopoledne při občasném využití nebo dílčím pobytu (uvedené platí při nejméně 20 dětech)

Pobytové náklady jdou celé majitelům statku - tedy domácím Joachimu Dutschkemu a Agnes Murbach.

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků, stáří dětí, volby instrumentální skupiny a druhu ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce května 2014, na obvyklou adresu.


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License