Letní aktivity Collegia 2013

IV. hudební léto s Collegiem

2. - 10. srpna 2013

Biologicko - dynamický statek Fořt v Podkrkonoší

Pro léto 2013 je přichystán v pořadí již čtvrtý ročník letního hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Místem pobytu je po loňských dobrých zkušenostech biologicko - dynamický statek Fořt pod Černou Horou v Krkonoších.
Kdo náhodou chyběl, může si nastudovat stručný popis místa.

V letošním roce se podařilo vyjednat termín rozšířený o celý víkend za cenu toho, že zahájení i ukončení jsou trochu časově netradiční - věnujte tomu prosím zvýšenou pozornost a upravte předcházející aktivity, jde-li to .

Na svém místě místě zůstává dosud osvědčená programová skladba a hlídání dětí mladších 7 let slečnami krotitelkami Berenikou a Terezou.

Na základě loňské dohody bude připraven každé dopoledne program pro děti od 7 do 10 let pod vedením Ivy Piňosové.

Žhavou a často toužebně očekávanou novinkou je též samostatný týdenní pobyt dětí tohoto věku v týdnu předcházejícím pobytu rodin - vizte zde.

Zásluhou prodloužené doby pobytu zvažujeme učinit úterý volným dnem pro celodenní výpravu rodin do hor - pokud se na začátku pobytu nedohodneme jinak.

Podvečerní hudební nebo jiný tvořivý program pro děti v režii i obsazení rodičů zařadíme v případě Vašeho zájmu a společné domluvy.Příjezd
pátek 2. srpna 2012 odpoledne nebo navečer (studená večeře již společná)


Odjezd
sobota 10. srpna 2012 po obědě
Tento rozvrh pobytu je možný jen díky závazku, že vyklidíme ráno pokoje a pomůžeme Agnes uklidit a připravit všechny prostory tak, aby odpoledne mohl začít seminář w. pedagogiky Tomáše Zuzáka. Jinak bychom museli končit již v pátek odpoledne.


Co můžete očekávat aneb program

  7,30 - 8,30 Snídaně v v jídelně Hostinského domu
  8,50 Předávání dětí ku hlídání nebo k dopolednímu programu
  9,00 - 10,30 Hudební zkouška I (sbor) v zámku
  11,00 - 12,30 Hudební zkouška II (orchestr nebo sbor + orchestr) v zámku/jídelně
  12,30 Oběd v Hostinském domě
  odpoledne individuální program rodin
  18,30 večeře v Hostinském domě
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle možností, sil a potřeby


Opětovná možnost společné návštěvy stavebně velmi zajímavého kostela v Hostinném se zpěvem a muzicírováním - dle domluvy na místě

V pátek 9. 8. v 17 hodin možnost veřejného vystoupení v sálu zámku nebo jídelně (dle společné porady)

Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné jednomyslné domluvě.


Hudební náplň
V pěvecké části bude osou studia Missa Brevis Hans Leo Hasslera, pokud se jí podaří do léta převést do potřebné grafické podoby. Současně můžeme pokračovat v rozšiřování dosavadního letního i víkendového repertoáru ze sborníků Radešínské zpěvy I a II.

V instrumentální složce se letos rozdělíme již na tři skupiny:

 • Consortová hudba 16. a 17. století (vede Zuzka Poláčková)
 • Taneční a intrádová hudba 16. a 17. století (vede Mojmír Poláček)
 • Barokní sonáty 17. a 18. století (vede Kačka Stávková)
Můžete-li, ozřejměte místo svého zájmu, aby jednotliví vedoucí skupin mohli připravit vhodné materiály. Přestupy jsou samozřejmě možné a vítané dle každodenní večerní dohody


Ubytování

 • Kategorie Hostinský dům (čtyř - mnohalůžkové pokoje, na postelích s lůžkovinami (povlečení nebo spacáky s sebou), sociální zařízení společné v patře
  Ceny za noc: 130,- dospělí, 100,- školní děti, 70,- předškolní děti, děti do dvou let zdarma
  rozvrstvení pokojů a informace o místě naleznete na samostatném místě
 • Kategorie stan - (v parku v areálu statku, sociální zázemí společné v Hostinském domě)
  Ceny za noc: 50,- dospělí, 40,- školáci, 30,- předškoláci, děti do dvou let zdarma

Stravování
snídaně, oběd a večeře v jídelně Hostinského domu, využívají se sezonní produkty statku, strava je jednoduchá, leč převážně ve skutečné biokvalitě
Ceny celodenní penze: 170 dospělí, 140 školáci, 100 předškoláci, dítky do dvou let zdarma
Po jídle umýváme nádobí a ev. pomáháme s kampaňovitými pracemi (nejčastěji škrábání brambor)

Účastnický příspěvek
600 korun za umělecky angažovaného dospělého - slouží na úhradu režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, odměnu vedoucím skupin (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí s ohledem na počet hlídaných dětí 550 korun/1 dítě, 900 korun/2 děti, 1300 korun/3 děti a více za celý pobyt nebo ev. 100 korun na dopoledne při občasném využití nebo dílčím pobytu (uvedené platí při nejméně 20 dětech)

Pobytové náklady se hradí přímo majitelů statku - tedy domácím Joachimu Dutschkemu a Agnes Murbach.

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků, stáří dětí, volby instrumentální skupiny a druhu ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce května 2013, na obvyklou adresu


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License