Letní aktivity Collegia 2013

Dětské fořtovské letnění 2013

28. července - 2. srpna 2013

Biologicko - dynamický statek Fořt v Podkrkonoší

Pro léto 2013 je přichystán první krátký zkušební umělecký pobyt pro děti bez rodičů.

Je určen dětem chystajícím se do 3., 4. nebo 5. třídy z rodin, které se v následujícím týdnu zúčastní rodinného hudebního pobytu Collegia.

Místem pobytu je biologicko - dynamický statek Fořt pod Černou Horou v Krkonoších.

Pro ubytování dětí je vyhrazen dětský půdní prostor - tzv. Teletník. K dopolednímu programu a ev. dalšímu hravému pobytu budou dále sloužit prostory zámku.


Příjezd
Neděle 28. července 2013 odpoledne (večeře již společná).
Předpokladem je společná doprava dětí z Prahy a Brna s některým z rodičů po vzájemné domluvě

Ukončení
Pátek 2. srpna 2013 odpoledne příjezdem rodičů


Není vyloučeno pokračování společného spaní dětí v "Teletníku" i v přítomnosti rodičů, pokud o to děti budou stát a dohodneme vždy noční službu některého dospělého.


Co předběžně chystáme pro děti (časy pouze orientační)

  8,00 Snídaně
  9,00 - 10,00 Společné hudbičkování
  10,00 - 11,00 Hry v parku a svačina
  11,00 - 12,30 Výtvarné tvoření
  odpoledne podle počasí hravé výpravy mimo areál statku, hry a tvořivé činnosti v přírodě + svačina v terénu
  18,30 večeře v Hostinském domě
  večer běhací nebo jiné hry a hudbičkování na dobrou noc

Děti se podle možností zapojí do pravidelného úklidu, umývání nádobí po jídle a kampaňovité přípravě surovin k jídlu.

Ubytování

Dětský apartmán Teletník ve vlastních spacích pytlech

Vedou

Kačka Zemanová - Valášková, Mojmír Poláček

Cena

1800 korun (ubytování, stravování, program)

Potřebnosti
Oblečení a prádlo do deště, chladu i teplého počasí uvnitř i venku - nejlépe vše podepsáno nebo jinak označeno, pláštěnka, holínky, sandály, tenisky, hygienické potřeby, spací pytel, baterka, dobrý kapesní nůž (nikoli dýka), hudební nástroje, silné pastelky, voskové bločky (kdo má).

Organizuje a na Vaše dítky se těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce dubna 2013, na obvyklou adresu


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License