Letní aktivity Collegia 2012

III. hudební léto s Collegiem

22. - 29. července 2012

Biologicko - dynamický statek Fořt v Podkrkonoší

Pro léto 2012 je přichystán třetí ročník letního hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Místem pobytu je nově biologicko - dynamický statek Fořt pod Černou Horou v Krkonoších.

Areál statku disponuje - kromě hospodářské části - Hostinským domem s prostornou jídelnou využitelnou k dennímu pobytu např dětí nebo ke zkoušení, jednotlivými pokoji různých velikostí a podkrovní hernou.

Součástí areálu je také poněkud zchátralý zámek, ve kterém budeme využívat secesně vybavený sál ku společnému zkoušení a další prostory k ev. děleným zkouškám.

Celý areál je zasazen do zdí chráněného bývalého parku se starými stromy a mnoha příležitostmi pro hry a dovádění dětí a současně ke stanování. Vně statku je pak široká rovinatá potoční niva s pastvinami a polemi rámovaná lesy.

Fořt zatím nejlépe dostál našim nárokům snoubícím jednoduché a zaručeně kvalitní stravování, dostatečnou kapacitu místa pro zkoušení i pobyt dětí za sucha i mokra, umožnění dvou cenových úrovní bydlení a vstřícný přístup majitelů i personálu. Tyto kvality byly dostatečně prověřeny mnohaletou spoluprací při pobytech waldorfských seminářů pro učitele.

Jiné alternativy, kterých se sešla celá řada, byly mnohé též velmi zajímavé, nicméně nedokázaly odstranit jediný handicap Fořtu - totiž délku pobytu, který musí být kratší o jeden víkend.

Na svém místě místě zůstává dosud osvědčená programová skladba a hlídání dětí. Díky celkově kratší době pobytu rezignujeme na volný den ve středu, pokud se na začátku pobytu nedohodneme jinak.

Odpolední hudební program pro děti zařadíme jen v případě Vašeho zájmu. Blízkost Krkonoš a dalších zajímavých míst totiž nabízí pestrou škálu výletů, které vyžadují celé odpoledne. Alternativou by mohlo být zařazení dopoledního uměleckého hodinového bloku pro starší děti děti, pokud pro takovou činnost seženeme vedení.


Příjezd
Neděle 22. července 2012 odpoledne (večeře již společná)

Odjezd
Neděle 29. července 2012 dopoledne


Co můžete očekávat aneb program

  7,30 - 8,30 Snídaně v v jídelně Hostinského domu
  9,00 - 10,30 Hudební zkouška I (sbor) v zámku
  11 - 12,30 Hudební zkouška II (orchestr nebo sbor + orchestr) v zámku/jídelně
  12,30 Oběd v Hostinském domě
  odpoledne individuální program rodin
  18,30 večeře v Hostinském domě
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle možností, sil a potřeby


Ve středu 25. 7. možnost společné návštěvy stavebně velmi zajímavého kostela v Hostinném se zpěvem a muzicírováním - dle domluvy na místě
V sobotu 28. 7. v 17 hodin možnost veřejného vystoupení v sálu zámku nebo jídelně (dle společné porady)


Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné jednomyslné domluvě.

Hudební program
bude pokračováním dosavadního letního i víkendového snažení ze sborníků Radešínské zpěvy I a II. Zásluhou zkráceného pobytu pro letošek rezignujeme na zamýšlené nastudování rozsáhlejšího cyklu duchovních hudby.
V instrumentální složce se opět rozdělíme na dvě hráčské úrovně (A nebo 1), které se nakonec pokusí spojit síly v několika vícesborových skladbách. Repertoár bude volen na místě na základě skutečného obsazení a hráčských dovedností.

Ubytování

 • Kategorie Hostinský dům (čtyř - mnohalůžkové pokoje, na postelích s lůžkovinami, sociální zařízení společné v patře)
  Ceny za noc: 130 dospělí, 100 školní děti, 70 předškolní děti, děti do dvou let zdarma
 • Kategorie stan - (v parku v areálu statku, sociální zázemí společné v Hostinském domě)
  Ceny za noc: 50 dospělí, 40 školáci 30 předškoláci, děti do dvou let zdarma

Stravování
snídaně, oběd a večeře v jídelně Hostinského domu, využívají se sezonní produkty statku, strava je jednoduchá, leč převážně ve skutečné biokvalitě
Ceny celodenní penze: 170 dospělí, 140 školáci, 100 předškoláci, dítky do dvou let zdarma
Po jídle umýváme nádobí a ev. pomáháme s kampaňovitými pracemi (nejšastěji škrábání brambor)

Účastnický příspěvek
400 korun za umělecky angažovaného dospělého - slouží na úhradu režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí je v kalkulaci (čekáme na odpověď slečen chovatelek) snaha je udržet loňskou výši 550 korun/1 dítě, 900 korun/2 děti, 1300 korun/3 děti a více za celý pobyt nebo ev. 100 korun na dopoledne při občasném využití nebo dílčím pobytu (konečná částka je závislá na skutečném počtu dětí, uvedené platí při nejméně 20 dětech)

Pobytové náklady se hradí přímo majitelů statku - tedy domácím Joachimu Dutschkemu a Agnes Murbach.

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků a volby ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce dubna 2012, na obvyklou adresu


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License