Letní aktivity Collegia 2011

II. radešínské hudební léto 2011

13. - 23. července 2011

Balonový zámek Radešín

Fotodokumentace 2011


Po dobré loňské zkušenosti je přichystán druhý ročník letního hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Místem pobytu zůstává opět Radešín pro možnost tří kategorií ubytování, milou pohostinnost manželů Kubíčkových a jejich "chalupy", dostatečnou kapacitu sálu, zajímavý přírodní a herní areál pro děti a koupací i výletový potenciál pro celé rodiny.

Na svém místě místě zůstává programová skladba i možnosti ubytování a hlídání dětí. Ceny jsou určeny s ohledem na změny vlastníka hotelu a rozpočítáním skutečných výdajů, které ukázal loňský zkušební pobyt.

Program je koncipován tak, aby se hudební program odbýval dopoledne a čas po obědě mohl být cele v režii jednotlivých rodin nebo na místě smluvených rodinných či hudebních korporací.

Osvědčený podvečerní hudební blok pro děti s rodiči letos povede za omluvenou paní Novotnou Kateřina Stávková, která současně hledá partnera ku pomoci nebo ev. střídání. Kateřina vede od letošního roku hudební aktivity ve Centru rodinných aktivit Lata v Brně.

A skutečným zlatým hřebem je samozřejmě účast osvědčených "slečen vychovatelek" na dopolední hlídání dětí.

Naopak žhavou novinkou je nabídka spoluúčasti na hudebním programu i členům Heřmanova bratrstva, které dospělo většinou už do věku postpubertálního a nebo středoškolského, který jim umožňuje vládnout si víceméně samostatně. V odpoledních hodinách se jim po výtvarné stránce - a případně dalším zájemcům - bude věnovat dlouholetá pomocnice, výborná hudebnice a studentka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Kateřina Valášková.


Termín
13. - 23. července - celý pobyt rodin
16. - 23. července - pravidelný každodenní hudební program i pro děti (a také již s plnou účastí taťků)


Co můžete očekávat aneb program

  7,30 - 8,45 Snídaně v prostorách zámku
  9,00 - 10,30 Hudební zkouška I (sbor)
  11 - 12,30 Hudební zkouška II (orchestr nebo sbor + orchestr)
  12,30 Oběd v hotelu (menu dle našich návrhů)
  13 - 17,00 individuální program
  17,00 - 18,30 hudební program pro děti s rodiči
  18,30 večeře v prostorách zámku
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle možností, sil a potřeby


v sobotu 16. 7. vernisáž obrazů zatím neznámých umělců
Ve středu 20. 7. půldenní nebo celodenní volno či společný výlet s hudebním vystoupením v některém ze Santiniho kostelů - dle domluvy
V sobotu 23. 7. v 10,30 veřejné vystoupení v sálu zámku (dle společné porady)


Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné jednomyslné domluvě.

Hudební program
bude pokračováním loňského snažení. Kromě milého "zopakování" již studovaných skladeb z Radešínských zpěvů se budeme věnovat dalším dosud nerealizovaným opusům z tohoto sborníku, připojíme skladby zařazené do programu víkendových Setkání se starou hudbou a doplníme novinkovým studiem nevelké mešní skladby. Tímto počinem se pokusíme vykročit k realizaci většího hudebně - dramturgického počinu pro následující sezonu.
V instrumentální složce se opět rozdělíme na dvě hráčské úrovně (A nebo 1), které se nakonec pokusí spojit síly v několika vícesborových skladbách. Repertoár bude volen na místě na základě skutečného obsazení a hráčských dovedností.

Ubytování

 • Kategorie 1 - Hotel Radešín, speciálně sjednaná cena 250/noc/lůžko v pokoji s vlastní koupelnou děti mají 30% slevu.

 • Kategorie 2 - 4 pokojíky v zámku (2x4, 2x3 lůžka), cena 250 korun/noc za pokoj (bez lůžkovin), společné sociální zařízení na chodbě. Jedná se o "sociální" bydlení pro rodiny, kde rozpočet neumožňuje bydlení v hotelu a není také možné spaní ve stanu. Je zde možná kombinace rodin. Prosím o důkladné zvážení této varianty, aby obsazení nevelkého množství těchto pokojů nebylo limitem pro účast jiných rodin.

 • Kategorie 3 - Stany před zámkem + sociální zařízení v zámku, cena 100 Kč/noc/stan

Stravování
snídaně a večeře svépomocí v balonovém klubu v přízemí zámku (v jednání pomoc Marušky Tumové), cena 80 Kč/den, děti 50 Kč/den
obědy formou menu v hotelu (možnost domluvy jídelníčku) 70 kč za jídlo

Účastnický příspěvek
500 korun za umělecky angažovaného dospělého - slouží na úhradu režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí je 550 korun/1 dítě, 900 korun/2 děti, 1300 korun/3 děti a více za celý pobyt nebo ev. 100 korun na dopoledne při občasném využití nebo dílčím pobytu (konečná částka je závislá na skutečném počtu dětí, uvedené platí při nejméně 20 dětech)

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků a volby ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce dubna 2011, na obvyklou adresu

Rezervaci v Hotelu Radešín proveďte sami a neodkladně u paní provozní Mileny Pálkové.


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License