Letní aktivity Collegia 2009

Heřmanovské umělecké letněníčko 2009

2. - 14. srpna 2009

Balonový zámek Radešín

Šestý ročník letního pobytu členů Heřmanova bratrstva a jejich přátel či nových kamarádů, věnovaný výtvarným technikám a hudbě.

Je určen dětem od 12 do 16 let, které rády hrají a zpívají v hudebním souboru nebo rády výtvarně tvoří, v dobrodružství kreslení a malování poznávají svět i sebe a navíc chtějí svůj výtvarný talent rozvíjet a zdokonalovat.

Program bude zaměřen na každodenní uměleckou práci v hudební nebo výtvarné skupině. Zbylý čas vyplní výlety na kolech po zajímavostech okolí, koupání a drobné sportovní hry. Na závěr uspořádáme pro rodiče výstavu prací spojenou s koncertním vystoupením souboru.

Místo Radešín je malá obec ležící asi 20 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Původně renesanční zámek s barokní přístavbou a velkým hospodářským dvorem desetiletí chátral a hrozil zánikem. Jeho pozůstatky - dnes již bez dvora - jsou ve správě soukromého vlastníka, který se zvolna snaží vybudovat z něj středisko pro létání horkovzdušných balonů. K dispozici bude k umělecké práci velký sál a přísálí v původně renesanční věži zámku, k dalšímu životu pak čtyři skromně vybavené pokoje, kuchyňka a standardní sociální zařízení.

Ubytování je ve 4 pokojích ve vlastním spacím pytli, doproučujeme vzít si deku nebo prostěradlo. Milovníci soukromí nebo romantiky si mohou přivézt vlastní stan a spát na velkém pozemku před zámkem.

Jídlo je zpravidla 3x denně, vlastnoručně jej vymýšlíme, pomáháme s přípravou pod vedením Marušky Tumové.

Základními potřebami jsou dobrý spací pytel, ev. stan + karimatka, běžné věci osobní potřeby a oblečení k umělecké práci a dalšímu vyžití v přírodě. K tomu dobrá obuv k výletům, sandály, přezuvky, kvalitní pláštěnka na více, než jedno použití, baterka, dobrý a ostrý kapesní nůž, hudební nástroje, zpěvníky, Heřmanova knížka, krupíky, ev. šerpa, výtvarníci pak tvrdé desky formátu A3 (ostatní materiál zajistí lektor). Pro větší mobilitu v krajině bereme kola.

Doprava na místo a zpět je individuální. Místo leží v dosahu traťě Žďár nad Sázavou - Brno (zast. Sklené nad Oslavou), kde můžeme ev. děti vyzvednout a opět odtud odeslat.

Cena pobytu je 3300 korun (v případě účasti na obou letněníčcích 3000 korun).

Vedou

Eva Vejražková - Akademická malířka, vedoucí Výtvarného studia pro děti a mládež v Praze 5 - Jinonicích

Kačka Valášková - studentka oboru Papír - kniha na Vysoké škole umělecké v Brně, zkušená flétnistka a dlouholetá Heřmanice

Zuzana Poláčková - lékařka, t. č. máma na mateřské dovolené, výborná hráčka na flétny a violy da gamba

Mojmír Poláček - učitel hudby

Očekáváme u hudebníků soustavné školení v Základní umělecké škole v délce trvání alespoň 2 roky a se schopností se účastnit společného souborového hraní a zpěvu.

Přihlášky - vlastnoručně a výtvarně kvalitně zpracované a obsahující základní informace o přihlášeném, bydlišti a motivaci- zasílejte prosím na adresu Collegia.


Souběžně s Uměleckým letněníčkem se můžete přihlásit též na předchozí Lesní letněníčko.


Seznam přihlášených členů Heřmanova bratrstva

Jméno

Odkud

Datum přihlášky

1. Iva Burýšková

Praha

15. 2. 2009

2. Kateřina Hronová

Nové Veselí

1. 3. 2009

3. Thomas Rychlík

York

24. 3. 2009

4. Theresa Dynková

Brno

21. 4. 2009

5. Kačaba Imlaufová

Nové město nad Metují

26. 4. 2009

6. Eliška Imlaufová

Nové město nad Metují

26. 4. 2009

7. Magda Matyášková

Brno

30. 4. 2009

8. Sára Bencová

Lipnice nad Sázavou

30. 4. 2009

9. Sára Hanzlíková

Lipnice nad Sázavou

30. 4. 2009

10. Kajetán Všetečka

Lelekovice

12. 5. 2009

11. Tereza Jansenová

Praha

24. 5. 2009

12. Berenika Poláková

Praha

15. 6. 2009
Creative Commons License