Archiv

Aktivity Heřmanova bratrstva v roce 2008 - 2009

Tato sezona začala pro Heřmany velkým a vpravdě historickým vypětím. Nastudovali totiž při obvyklém letním pobytu v červenci 2008 společně divadelní hru se zpěvy Koráb Racek. Obrazová dokumnetace tohoto počinu je ke shlédnutí formou komentované fotokroniky.


Plánované reprízy představení se bohužel nakonec nekonaly pro neochotu některých členů bratrstva vystoupit jako herci před svými spolužáky.


Štěstím bylo, že během celého roku alespoň Terezka Dynková s Magdou Matyáškovou nabídly všem Heřmanům neformální setkání při příležitosti oslavy patnáctin obou dam. Narozeninový pobyt u Dynků na chatě poblíž Bukovinky na Brněnsku ovšem absolvovala omezená sestava Bratrstva. Ale díky tomu jsme se alespoň nakrátko setkali.


Po rozloučení s Heřmánkovicemi a následném stěhování Collegia k Brnu nastala pro život bratrstva důležitá otázka - jak dál bez domovské fary. O prázdninách 2009 byly tedy na zkoušku a poprvé vypsány dva typy Letněníček:

  • Lesní letněníčko bylo nabídnuto těm Heřmanům, kteří mají pocit, že umění již bylo dosti. Vypravili jsme se tedy na čtrnáct dnů se zúženou partou do kopců Kralického Sněžníku. Ukázalo se, jak jsme se koneckonců snažili obrazově dokomentovat, že přerod na milovníky přírodní romantiky nebude v tomto životním stadiu Heřmanů jednoduchý.

  • pro Umělecké letněníčko jsme získali možnost pobývat na Balonovém zámku Radešín. To se ukázalo být šťastným řešením, protože Heřmani si objekt v příjemně prožitých dvou týdnech bezezbytku adoptovali. Výborně se tu hrálo a zpívalo a vznikly také pod vedením Kačky Valáškové pěkné kresby jednotlivých zámeckých detailů.    Creative Commons License