Související odkazy

Archiv

Aktivity Heřmanova bratrstva v roce 2007 - 2008

V tomto školním roce jsme s Heřmany nepořádali žádné společné koncertní výjezdy, protože léto v Heřmánkovicích bylo cele věnováno dobrodružství. To lze ostatně spatřit osvědčit prohlédnutím komentované fotokroniky.


Vlastně jediným neformálním setkáním některých členů Bratrstva byla víkendová návštěva Strašidel v březnu 2008.


Těsně před prázdninami jsme se ale sešli v Jičíně na přípravném divadelním víkendu.


Samotným vyvrcholením heřmanovské sezony - ale o to velkolepějším - byl čtrnáctidenní letněníčkový pobyt v Heřmánkovicích na přelomu července a srpna 2008. Výsledkem společného letního úsilí bylo nastudování a premiérové uvedení zajímavého divadelního představení Koráb Racek. Rádi bychom jej v následující sezoně reprízovali, ale uvidíme, zda nám to dovolí poměrná složitost výpravy i organizace. Pro zajímavost je možné shlédnout alespoň několik snímků z letní přípravy.


Během léta jsme shromáždili opět něco vydařených portrétu, které objektivem zachytila Dáša Zbořilová.
Protože dlouholeté úsilí členů Collegia na Broumovsku bylo na podzim roku 2008 uzavřeno, nastala po prázdninách nedlouhá "okurková sezona" i pro Heřmanovo bratrstvo. Co jsme podnikali dále, můžete už ale sledovat v příslušném oddíle pro rok 2008 - 2009.Creative Commons License