Drobnější aktivity Collegia
v roce 2008

Setkání k svátku Nejsvětější Trojice

17. - 18. května 2008

Ostružno u Jičína

Setkání příznivců a členů občanských iniciativ sdružených kolem programu oživení stavebních a krajinných prvků Schlikovského panství na Jičínsku.

Příjezd:
Sobota 17. května 2008 dopoledne do Jičína

Odjezd:
Neděle 18. května navečer

Program:

Sobota - nácvik a zkouška hudebního programu, příprava nedělní slavnosti, poznávací výlety do okolí

Neděle

  • 10,30 Mše svatá s hudebním doprovodem v kostele Povýšení sv. kříže v Ostružně
  • 11,45 Uvítání účastníků v prostorách sousedící fary, prohlídka farního areálu, seznámení s programem revitalizace objektu a okolní krajiny
  • 12,15 Občerstvení
  • 13,00 Představení Mechanického divadla Roberta Smolíka
  • 14,00 Putování ke kapli Nejsv. Trojice u bývalých Šlikových lázní
  • 14,45 Požehnání
  • 15,15 "Piknik koncert" pod širým nebem - Literácy Jičín, Ritornello Praha, Flautissimo amabile Semily a další hudební hosté
  • 16,00 Návrat do Ostružna, loučení, rozjezd

Nocleh:
Pro ohlášené ve vlastním spacím pytli v Roubousích (ubytovna Oblastního muzea a galerie v Jičíně, cena 70 korun)

Vítány pochutinové příspěvky všeho druhu.

Pořádá o.s. Societas Trinitatis ve spolupráci s Děkanským úřadem v Jičíně, Obcí Ostružno, Collegiem pro arte antiqua a Oblastním muzeem a galerií v Jičíně.
Creative Commons License