Drobnější aktivity Collegia
v roce 2008

Ukončení broumovského exodu Collegia
předáním bývalé fary v Heřmánkovicích nové majitelce

Se smutkem ve tváři, ale též s jistou úlevou v srdci se nám 6. října podařilo formálně uzavřít broumovskou kapitolu v historii Collegia. V tento poněkud kalný, přesto však památný, den se podařilo předat náš heřmánkovický dům nové majitelce s vírou, že předeslané zaměření a programy budou v nějaké míře dále pokračovat. Věříme, že dům získá investora, který bude schopen dotáhnout započatou revitalizaci a snad i dokáže z něj udělat kýžené místo kulturních setkání. Pro obě z posledně jmenovaných funkcí nám v poslední době chyběly prostředky, dostatek energie i zřejmě potřebný um.

V tento čas se tedy i my - "pozůstalí" po téměř deseti letech loučíme s milovanou krajinou i lidmi v ní. Vyjadřueme tímto alespoň na dálku vděčnost všem příznivcům za projevenou i latentní přízeň, za pomoc fyzickou, finanční i nehmotnou. Byl to pro nás plodný a zároveň náročný čas. Tedy ještě jednou díky za něj.

Zároveň je našim přáním, abychom v brzku dokázali pro členy i přátele Collegia najít vhodnou náhradu a nové místo k uskutečnění nových plánů i tužeb a zároveň získali opět prostor k dalšímu setkávání.
Creative Commons License