Drobnější aktivity Collegia
v roce 2008

Obnovovací víkend na Strašidlech

3. - 5. října 2008

Dlouho plánované setkání pravidelných uživatelů chaty u Strašidel k nutným údržbovým pracem.

Program: Jak bylo předběžně dohodnuto s pravidelnými uživateli chaty, setkáme se začátkem října a snad i za dobrého počasí při obnově delší čas zanedbávané chaty.

Prioritně budou v centru pozornosti náročnější práce vyždující určitou řemeslnou dovednost, dobré počasí a dost pomocníků. Připravte se tedy, prosím, na natírání vnějšího pláště a klempířských prvků, drobnou opravu střechy, čištění komína, opravu omítek, opadávajícího obložení, výměnu matrací, dek, nádobí, důkladné vymytí a vyčištění chaty, odvoz harampádí z půdy a na další drobnosti, které jsou v seznamu a které bude lze zvládnou s ohledem na počasí a aktuální sestavu pomocníků.

Ve zbylém čase se můžeme věnovat doplnění zásob dřeva na zimu a další prokácení stromů v nejbližší blízkosti chaty, klábosení, zpívání a v neděli snad i chvíli procházce po kopcích.

Příjezd:
pátek 3. září během dne přímo na chatu s mezipřistáním u Tumů pro klíče a materiál

Odjezd:
Neděle 5. září navečer

S sebou:
spací pytel, pracovní oblečení, materiál a jídlo dle předchozí individuální dohody

Závazné přihlášky: posílejte co nejdříve na známou adresu.
Podrobnější informace a dotazy: tamtéž

Vede:
Mojmír Poláček


Seznam ohlášených účastníků Obnovovacího víkendu na Strašidlech

Jméno

Odkud

Datum přihlášky

1. Mojmír Poláček

Semily

29. 5. 2008

2. Doktor Mahovský

Brno

10. 9. 2008

3. Radim Poláček

Brno

14. 9. 2008

4. - 5. Lenka Všetičková s manželem

Brno

14. 9. 2008

6. - 7. Kukoš Mikušek a Pavla

Brno

24. 9. 2008
Creative Commons License