Drobnější aktivity Collegia v roce 2012

6. Víkendové setkání se starou hudbou

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami převážně staré hudby.

16. - 18. listopadu 2012

Mateřská škola Maitrea,

Sluštice

Hlavním námětem tohoto setkání je studium adventních a vánočních písniček renesance a baroka. Těšit se můžete na osvědčené "hitovky" Adama Michny z Otradovic i dosud nezpívané kusy ze sborníku Vánoční hudba barokních kancionálů

Ke slovu přijde jako obvykle instrumentální consortová hra snadnějších i složitějších partitur.

Předpokládaný program:

  Pátek 16. listopadu 2012
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • po té rozjezd no nocležných destinací nebo uložení v prostorách Rodinného centra
  Sobota 17. listopadu 2012
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 společná vokální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11 - 12,30 instrumentální zkouška (2 party)
 • 12,30 oběd v některé z nedalekých restauraci, procházka nebo individuální odpočinek
 • 15,00 společná vokální zkouška
 • 16,30 kávová přestávka
 • 17 instrumentální zkouška II
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 společné večerní muzicírování či individuální program nebo hudba v malých partách
  Neděle 18. listopadu 2012
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 - společná vokální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11 - 12,30 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 12,30 oběd podle uvážení a dohody na místě nebo v blízké restauraci,
 • 15,00 závěr setkání, úklid, loučení, mávání

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály z předchozích setkání, tužka, guma, potraviny pro svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience vítány)

Ubytování: v prostorách Rodinného centra na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici dvě prostorné místnosti, malá kuchyňka, sprcha)

Co to stojí: ubytování 50 Kč/noc

Účastnický poplatek 350 korun (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor)

Zve a vede: Mojmír Poláček

Zájem i nezájem: vyjádřete písemnou nebo ústní formou na obvyklé adrese.

Notové materiály na předběžnou přípravu zašleme na požádání.


Seznam ohlášených účastníků

Termíny příštích setkání:

11. - 13. 1. 2013 - 7. víkendové setkání se starou hudbou (místo bude určeno podle společné dohody)

22. - 24. 3. 2013 - 8. víkendové setkání se starou hudbou (místo bude určeno podle společné dohody)

2. - 10. srpna 2013 letní rodinné hudební setkání na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší (předběžně dohodnutý termín) s přecházejícím samostatným uměleckým pobytem starších dětí od 28. 7. 2013
Creative Commons License